TZ: TUNEL Náplavka aneb Kam zmizela voda?!

...

Skandální přístup Magistrátu hl.m. Prahy ke správě náplavky u Rašínova nábřeží překročil tento rok všechny meze. Vedení Magistrátu hl. města Prahy ignoruje schválenou Koncepci pražských břehů, podporuje absolutní komercionalizaci místa, povoluje stání předimenzovaných plavidel a pořádání hlučných a zcela nevhodných akcí a kotvení desítek náleven, vede spolek Hraběnka z Podskalí k nátlakové občanské iniciativě, která má za cíl přinutit odpovědné politiky jednat a konečně začít brát ohled na obyvatele, kteří u náplavky žijí, i na návštěvníky, kteří chtějí náplavku využívat k relaxaci u vody.

Spolek Hraběnka z Podskalí natočil v průběhu srpna a září letošního roku krátký dokument ilustrující neutěšenou situaci na náplavce: https://youtu.be/9TfH_FFfV2Qv

„V posledních letech se náplavky opět zmocnila parta podnikatelů napojených na některé politiky a úředníky pražského magistrátu a jediným cílem je rejžovat peníze, s naprostou bezohledností k unikátnímu místu i lidem, kteří tu žijí.“

Spolek Hraběnka z Podskalí svolává setkání obyvatel a návštěvníků náplavky hrubě nespokojených s přístupem Magistrátu, a to na pondělí 25. září v 17 hod na náplavce u obří lodi MY GOTT (z ústí ulice Plavecká). Na setkání budou pozváni odpovědní politici Magistrátu i Prahy 2, včetně primátorky Adriany Krnáčové. Motto setkání: „Vidíte vodu?!“. Účastníci si mj. budou moci vyzkoušet skok na trampolíně s jediným účelem – zahlédnout vodu ztracenou za plavidly, která zcela uzavírají náplavku.

O co usilujeme:

  • dodržování Koncepce rozvoje správy pražských břehů
  • o správce náplavky, který „správu“ bude reálně vykonávat v zájmu obyvatel i návštěvníků, nikoli jen podnikatelů
  • zveřejnění všech smluv mezi Městem a podnikateli, kteří na náplavce na Rašínově nábřeží působí
  • zapojení Prahy 2 do rozhodování o směřování Náplavky na Rašínově nábřeží
  • zapojení obyvatel Podskalí do diskuse o směřování Náplavky na Rašínově nábřeží

Za spolek Hraběnka z Podskalí,

Jiří Š. Cieslar

Předseda spolku Hraběnka z Podskalí

jcieslar@seznam.cz / 736 181 391

www.hrabenka.eu